COMMAND CENTRE

Tujuan utama Command Centre diwujudkan adalah sebagai hab rujukan kepada pelanggan dan juga kepada pegawai-pegawai DMSB sendiri berhubung isu-isu kontemporari yang berbangkit dalam kerja-kerja penentusahan alat timbang dan sukat secara cepat dan tepat.

ms_MYBahasa Melayu